• ΑΜΠΟΥΖΕΡ Μαριάμ
    Οινολόγος Ελλάδα

Η Αμπουζέρ Μαριάμ είναι απόφοιτος του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων,όπως:¨Επιθεωρητές Συστημάτων HACCP¨, που πραγματοποιήθηκε από την TUV HELLAS, ¨Level 1 Foundation Certificate in Wines” που πραγματοποιήθηκε από την WSET και “Calibration methods” που πραγματοποιήθηκε από τις Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε. Έχει εργασθεί σε οινοποιεία τόσο στο εξωτερκό όσο και στην Ελλάδα, όπως τα Bodega Enrique Mendoza S.L. και VINOBON S.A. καθώς και στο εργαστήριο εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας και ανάλυσης Skylab-Med. Από το 2002 μέχρι και σήμερα εργάζεται στο οινοποιείο Γ.Ε.Α. Α.Ε., Κτήμα Λυραράκη, με αντικείμενο απασχόλησης τον Ποιοτικό Έλεγχο Εισερχομένων Σταφυλιών Γλεύκους και Οίνων, Σχεδιασμό Οινοποίησης και Εφαρμογή Οινολογικών Κατεργασιών