• ΛΟΥΚΑΚΗΣ Νικόλαος
    Οινοχόος - Γένκα Εμπορική ΑΕ Ελλάδα