• ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μιχάλης
    Οινολόγος - Οινοποιία Αιδαρίνης Χρίστος Ελλάδα