• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Αναστασία
    Οινολόγος Ελλάδα

Σπούδασε γεωπονία και από το 1989 είναι οινολόγος. Εκπαιδεύτηκε στην περιβαλλοντική διαχείριση, σε εφαρμογές πληροφορικής στον γεωργικό τομέα και εργάστηκε ως γεωπόνος στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέχρι το 1995. Από το 1995 εργάζεται ως οινολόγος στον Αγροτικό Οινοποιητικό Συν/σμό Τυρνάβου ενώ από το 2000 έως σήμερα είναι Προϊσταμένη του Οινολογικού Τμήματος του Συν/σμού. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη ζυμοχλωρίδα της περιοχής Τυρνάβου, την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του τσίπουρου Τυρνάβου, την αξιοποίηση των υποπροιόντων της οινοποίησης κλπ, συμμετείχε σε επιστημονική ομάδα αναπτυξιακής αποκατάστασης των αμπελώνων Τυρνάβου, καθώς και σε επιστημονική ομάδα με ανακοίνωση σχετική με το τσίπουρο και τα συστατικά του στο παγκόσμιο συνέδριο NATURAL PRODUCTS 2008.