• ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ Λίζα
    Εμπορικός Σύμβουλος Οίνου Ελλάδα