• ΜΟΛΕ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Μύριελ
    Οινολόγος/Ενοχημική Α.Ε. Ελλάδα
Η Κα Μολέ - Χατζηκυριακίδου Μύριελ είναι κάτοχος του Εθνικού Διπλώματος Οινολόγου του Πανεπιστημίου της Reims. Εχει εργαστεί για διάφορα ερευνητικά προγράμματα ενώ από το 1994 εργάζεται στην εταιρεία Ενοχημική Α.Ε. ως υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη των πελατών στη χρήση των οινολογικών προιόντων.