• ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
    Δημοσιογράφος Οίνου Ελλάδα