Πληροφορίες για τη συμμετοχή

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ
“Thessaloniki Wine & Spirits Trophy”

13 - 15 Φεβρουαρίου 2024

Συμμετοχή στον διαγωνισμό

1. ΣΥΝΔΕΣΗ/ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται μόνο μέσα από την ιστοσελίδα www.tiwc.gr.
Αν έχετε συμμετάσχει σε προηγούμενο Διαγωνισμό, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το email σας και τον κωδικό σας. Αν αυτή είναι η πρώτη σας συμμετοχή, δημιουργείστε έναν προσωπικό λογαριασμό καταχωρώντας τα στοιχεία σας και στη συνέχεια συνδεθείτε με το email και τον κωδικό σας.

2. ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται αφού συνδεθείτε, επιλέγοντας το Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Online Δήλωση Συμμετοχής Οίνων ή Online Δήλωση Συμμετοχής Αποσταγμάτων, και συμπληρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες.

(*) Για κάθε προϊόν που θα δηλώσετε πρέπει να επισυνάψετε ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά - υπενθυμίζουμε ότι δεν πρέπει να αποστείλετε κανένα δικαιολογητικό σε φυσική μορφή (είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μαζί με την αποστολή των δειγμάτων):

Α. Για κάθε Οίνο:

1. Τις Ετικέτες του στην Ελληνική Γλώσσα (κύριας και βοηθητικής, εφόσον υπάρχει)
2. Για τους Οίνους Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, την απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατάταξη στην αντίστοιχη κατηγορία
3. Για τους Οίνους Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, την έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για την αρίθμηση των ετικετών
4. Για τους Ποικιλιακούς Οίνους, την έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατάταξη στην αντίστοιχη κατηγορία.
5. Για τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη (επιτραπέζιοι) την δήλωση παραγωγής, από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και το Παραστατικό προμήθειας του σχετικού οίνου (εφόσον αγοράστηκε από άλλο οινοποιό).
6. Για τους Βιολογικούς Οίνους, το σχετικό πιστοποιητικό από τον φορέα Πιστοποίησης.
7. Για τα οινοποιεία – αμπελοοινικές εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν τους όρους (Κτήμα, Αμπελώνας(ες), Πύργος, Μοναστήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, Μετόχι, Αγρέπαυλη, Αμπέλι(α)) στην διακριτική τους ονομασία, την απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χρήση των όρων στις ετικέτες των οίνων
8. Για τους Οίνους Reserve, Grand Reserve και Cava, βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ότι έχουν τηρηθεί οι ελάχιστοι απαιτούμενοι χρόνοι παλαίωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία και έχει δοθεί η σχετική άδεια.
9. Φωτογραφία της Φιάλης του Οίνου, στην ετικέτα της οποίας να φαίνεται η αντίστοιχη εσοδεία ή χωρίς εσοδεία) (προαιρετικά).

Β. Για κάθε απόσταγμα, ούζο & gin

1. Αντίγραφο της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Αποσταγματοποιού ή/και Ποτοποιού
2. Βεβαίωση συμμόρφωσης της ετικέτας προς τη νομοθεσία, από την αρμόδια τοπική Χημική Υπηρεσία, στην οποία περιλαμβάνεται και η σφραγισμένη εγκεκριμένη ετικέτα.
3 Πρωτόκολλο εξόδου του αποστάγματος από την αποταμίευση ωρίμασης ή πιστοποιητικό παλαίωσης (μόνο για παλαιωμένα αποστάγματα) από την αρμόδια τοπική Χημική Υπηρεσία
4. Φωτογραφία της Φιάλης του Αποστάγματος (προαιρετικά).

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία αποστολής των δειγ­μάτων και δηλώσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών είναι η Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024, ενώ δηλώσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά μπορείτε να στέλνετε έως Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024.
Κανένα δείγμα (κρασί, απόσταγμα, δήλωση συμμετοχής, δικαιολογη­τικά) δεν θα γίνεται δεκτό μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών. (Με εξαίρεση τις αποφάσεις της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυ­ξης για την αρίθμηση των ετικετών ή την κατάταξη του κρασιού στην σχετική κατηγορία που μπορούν να αποσταλούν και μετά τις 2 Φε­βρουαρίου και το συντομότερο δυνατόν σε περίπτωση υπαιτιότητας της Υπηρεσίας για την καθυστέρηση. Σε αυτή την περίπτωση παρακα­λούμε αποστείλετε εμπρόθεσμα υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δεσμεύεστε να μας αποστείλετε την βεβαίωση με την παραλαβή της).

4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής δείγματος (οίνου και αποστάγματος) ανέρχεται για δηλώσεις συμμετοχής early bird έως από 8 έως και 16 Ιανουαρίου 2024 στα:

100 € / δείγμα, από 1 έως 4 δείγματα

90 € / δείγμα, από 5 έως 8 δείγματα

85 € / δείγμα, για 9 και περισσότερα δείγματα

Ενώ από 17 Ιανουαρίου 2024 έως 1 Φεβρουαρίου στα:

120 € / δείγμα, από 1 έως 4 δείγματα

110 € / δείγμα, από 5 έως 8 δείγματα

105 € / δείγμα, για 9 και περισσότερα δείγματα


5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τον τρόπο πληρωμής μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Α. Με κατάθεση σε λογαριασμό όψεως της Εν.Ο.Α.Β.Ε. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει το όνομα της εταιρίας σας ως αιτιολογία της πληρωμής):

• Alpha Bank, IBAN GR91 0140 7410 7410 0200 2000 210
• Τράπεζα Πειραιώς, IBAN GR85 0172 2020 0052 020 14279954
• Εθνική Τράπεζα, IBAN GR10 0110 2100 0000 2102 0675 522
(μετά την κατάθεση πρέπει να γίνει αποστολή αντιγράφου του καταθετηρίου).

Β. Με πιστωτική κάρτα * (VISA / MASTERCARD), μόνο μέσω του e-shop της ιστοσελίδας www.tiwc.gr, κατά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής.

Η εξόφληση της συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024. Όσα δείγματα δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την 01 Φεβρουαρίου 2024 θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Α. Για κάθε οίνο που θα διαγωνιστεί, παρακαλούμε να αποστείλετε: Πέντε (5) φιάλες με την εμπορική τους μορφή, συνολικού όγκου τουλάχιστον 3,75 λίτρων

Β.Για κάθε απόσταγμα-ούζο και gin που θα διαγωνιστεί, παρακαλούμε να αποστείλετε:

Δύο (2) φιάλες με την εμπορική τους μορφή, συνολικού όγκου τουλάχιστον 1,0 λίτρου

Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται από Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 (όχι νωρίτερα) μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 (όχι αργότερα) και ώρες από 8:30 έως 16:30

Διεύθυνση Αποστολής:
  Thessaloniki Wine & Spirits Trophy
ΔΕΘ-Helexpo, Εγνατία 154, Αποθήκη Διαγωνισμού Οίνου,
Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη

Στο δελτίο αποστολής θα αναγράφετε τα ακόλουθα φορολογικά στοιχεία του Παραλήπτη:

Επωνυμία: ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. Α.Ε.
Επάγγελμα: Υπηρεσίες Οινικού Τουρισμού
Α.Φ.Μ.: 094526311
ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
Τηλ: 2310-281617

Και θα αναγράψετε ότι πρόκειται για “Δείγματα άνευ αξίας”.

Στα κιβώτια θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:
“Thessaloniki Wine & Spirits Trophy”

(*) Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και επιβαρύνονται με τα έξοδα φόρτωσης, μεταφοράς και εκτελωνισμού, τα οποία και ρυθμίζουν απευθείας με τις μεταφορικές εταιρείες. Προϊόντα που δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω εξαιρούνται του διαγωνισμού, χωρίς επιστροφή του αντιτίμου συμμετοχής και των δειγμάτων στον αποστολέα.
(**) Δηλώσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι και την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2024. Δείγματα πρέπει να έχουν αποσταλεί έως την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024. Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν γίνεται δεκτό ΚΑΝΕΝΑ δείγμα (κρασιά, αποστάγματα, δελτία συμμετοχής, δικαιολογητικά).
(***) Δικαίωμα απόσυρσης συμμετοχής από τον Διαγωνισμό με επιστροφή του αντιτίμου συμμετοχής και των δειγμάτων υπάρχει μέχρι και την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2024. Σε περίπτωση απόσυρσης συμμετοχών μετά από αυτή την ημερομηνία, ο διοργανωτής δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής του αντιτίμου συμμετοχής ή/και των δειγμάτων.

7. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Οίνοι και αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο

Στον Διαγωνισμό Οίνου μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι συσκευα σμένοι σε γυάλινη συσκευασία έως 2 lt, οίνοι (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλιακοί, ειδικοί οίνοι με ένδειξη καταγωγής και προέλευσης, οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη - επιτραπέζιοι) και τα αρωματι-σμένα ποτά με βάση τον οίνο. Οίνοι συσκευασμένοι σε Ασκούς (Bag-In-Box) λαμβάνουν μέρος στον Διαγωνισμό και βαθμολογούνται κανονικά, αποκλείονται όμως
από τη βράβευση και την απονομή μεταλλίου.

Αποστάγματα, Oύζα, Gin και ποτά με βάση αμπελοοινικά αποστάγματα

Στον Διαγωνισμό Αποσταγμάτων μπορούν να συμμετάσχουν αποστάγματα αμπελοοινικής προέλευσης, oύζα, gin και ποτά με βάση αμπελοοινικά αποστάγματα που παράγονται από αποσταγματοποιείο ή/και ποτοποιείο που κατέχει αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αποσταγματοποιού ή/και ποτοποιού

Πειραματικά δείγματα (οίνοι, αποστάγματα ή ποτά με βάση τον
οίνο ή τα αμπελοοινικά αποστάγματα)

Επιπλέον μπορούν να διαγωνιστούν και να αξιολογηθούν και πειραματικά δείγματα (οίνοι, αποστάγματα ή ποτά με βάση τον οίνο ή τα αμπελοοινικά αποστάγματα) από οινοποιεία, αποσταγματοποιεία ή ποτοποιεία που λειτουργούν νόμιμα. Τα πειραματικά δείγματα αξιολογούνται από τις κριτικές επιτροπές, η βαθμολογία τους κοινοποιείται αποκλειστικά στους παραγωγούς τους, αποκλείονται όμως από τη βράβευση και την απονομή διάκρισης (μετάλλιο ή ειδική διάκριση).

Όλα τα προϊόντα, πλην των πειραματικών δειγμάτων, πρέπει να προορίζονται για πώληση και να προέρχονται από μια ομογενή παρτίδα όγκου τουλάχιστον 1.000 λίτρων. Σαν εξαίρεση, μπορούν να
γίνουν δεκτά δείγματα από παρτίδα όγκου τουλάχιστον 100 λίτρων, μετά από αιτιολόγηση.

8. ΜΕΤΑΛΛΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Α. Μετάλλια

Τα μετάλλια που απονέμονται στους οίνους/αποστάγματα με βάση τη βαθμολογία τους είναι τα ακόλουθα:
• Χρυσό Μετάλλιο
• Ασημένιο Μετάλλιο
• Χάλκινο Μετάλλιο

Β. Καλύτερος οίνος ανά Κατηγορία

Οι καλύτεροι οίνοι ανά κατηγορία, επαναξιολογούνται από όλους τους κριτές και απονέμεται η διάκριση του καλύτερου οίνου της κάθε κατηγορίας:
  • Καλύτερος Λευκός Οίνος(κατηγορία 1)
  • Καλύτερος Ροζέ Οίνος (κατηγορία 2)
  • Καλύτερος Ερυθρός Οίνος(κατηγορία 3)
  • Καλύτερος Επιδόρπιος Οίνος(κατηγορία 4)
  • Καλύτερος Αφρώδης Οίνος(κατηγορία 5)
  • Καλύτερη Ρετσίνα(κατηγορία 6)
Προϋπόθεση απονομής των ανωτέρω διακρίσεων είναι να συμμετέχουν στο διαγωνισμό τουλάχιστον πέντε (5) δείγματα της ίδιας κατηγορίας.

Γ. Καλύτερος οίνος και καλύτερα gin -ούζο & αποσταγματα του Διαγωνισμού

Οι καλύτεροι οίνοι-oύζο-gin και αμπελοοινικά αποστάγματα της κάθε κατηγορίας, εφόσον συγκέντρωσαν βαθμολογία χρυσού μεταλλίου, επαναξιολογούνται από όλους τους κριτές και απονέμεται:
  • Ο καλύτερος οίνος του διαγωνισμού
Τα αποστάγματα ούζο & gin με την μεγαλύτερη βαθμολογία λαμβάνουν τις διακρίσεις:
  • Το καλύτερο απόσταγμα του διαγωνισμού
  • Το καλύτερο ούζο του διαγωνισμού
  • Το καλύτερο gin του διαγωνισμού


Δ. Ειδικές Διακρίσεις Οίνων

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα απονεμηθούν ειδικές διακρίσεις σε οίνους που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με τουλάχιστον 5 δείγματα ανά κατηγορία και η βαθμολογία τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε χάλκινο μετάλλιο.

α) σε έναν (1) ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Ασύρτικο,
β) σε έναν (1) ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Μαλαγουζιά,
γ) σε έναν (1) ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Βιδιανό,
δ) σε έναν (1) ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Ξυνιστέρι,
ε) σε έναν (1) ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Μοσχοφίλερο,
στ) σε έναν (1) ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Σαββατιανό,
ζ) σε έναν (1) ξηρό ερυθρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Αγιωργίτικο,
η) σε έναν (1) ξηρό ερυθρό μονοποικιλιακό οίνο, ο οποίος προέρχεται από την ποικιλία Ξινόμαυρο,
θ) σε έναν (1) βιολογικό οίνο

Επισημαίνεται ότι εφόσον υπάρξει οίνος, ο οποίος βραβευθεί ως ο καλύτερος της κατηγορίας του και εντάσσεται στις ανωτέρω ειδικές διακρίσεις, τότε λαμβάνει αυτομάτως και την αντίστοιχη ειδική διάκριση.

9. ΜΕΤΆΛΛΙΑ: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΙΑΛΗΣ

Τα αυτοκόλλητα βραβεία φιάλης βοηθούν τους καταναλωτές να ξεχωρίζουν τους βραβευμένους οίνους/ αποστάγματα και να τους/τα επιλέγουν στις αγορές τους. Για όλους τους βραβευμένους οίνους και αποστάγματα του Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνου και Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης, δίνεται η δυνατότητα προμήθειας αντίστοιχων αυτοκόλλητων βραβείων φιαλών (stickers).

Εναλλακτικά, οι βραβευμένες εταιρίες δύναται να προμηθευτούν δικαιώματα χρήσης των βραβείων φιάλης προκειμένου να ενσωματώσουν οι ίδιοι τα βραβεία στις ετικέτες των βραβευμένων προϊόντων τους. Επισημαίνεται, ότι δεν επιτρέπεται η παραγωγή και τοποθέτηση βραβείων σε φιάλες, χωρίς την αντίστοιχη άδεια του Διαγωνισμού.

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου 2024 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 στην ιστοσελίδα www.tiwc.gr

11. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η οργανωτική επιτροπή του φετινού διαγωνισμού αποτελείται από εκπροσώπους των ακόλουθων φορέων:

- Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου - Ε.Δ.Ο.Α.Ο.
- Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Βορείου Ελλάδος - ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε
- Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου - ΕΝ.Ο.Α.Π
- Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης - Δ.Ο.Κ.
- Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής - ΕΝ.Ο.Α.Α
- Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδας - ΕΝ.Ο.Α.Κ.
- Ένωση Οινοποιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου - ΕΝ.Ο.Α.Ν.Α
- Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών - Σ.Ε.Α.Ο.Π.
- Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων Οινολόγων- ΠΑΝ.Ε.ΠΟ

Πρόεδρος του διαγωνισμού είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λαζαράκης ΜW

12. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Λευκός Ήρεμος Οίνος, (Ξηρός - Ημίξηρος – Ημίγλυκος- Orange Wine και υπερπίεση διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη από 0,5 Bar, 20°C)

1.a Λευκός Οίνος Ήρεμος, Ξηρός
Οίνοι που περιέχουν έως και 4 g/L αναγόντων σακχάρων ή έως 9 g/L, εφόσον η ολική οξύτητα, εκφρασμένη σε g/L τρυγικού οξέος, δεν είναι μικρότερη από την περιεκτικότητα σε αζύμωτα σάκχαρα, κατά περισσότερο από 2 g/L
1.b Λευκός Ήρεμος Οίνος, Ημίξηρος – Ημίγλυκος

Οίνοι που περιέχουν περισσότερα από 4,1 g/L έως 45 g/L αναγόντων σακχάρων
1.c Λευκός Ήρεμος Οίνος - Orange Wine

2. Ροζέ Ήρεμος Οίνος, (Ξηρός - Ημίξηρος - Ημίγλυκος και υπερπίεση διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη από 0,5 Bar, 20°C)

2.a Ροζέ Οίνος Ήρεμος, Ξηρός

Οίνοι που περιέχουν έως και 4 g/L αναγόντων σακχάρων ή έως 9 g/L, εφόσον η ολική οξύτητα, εκφρασμένη σε g/L τρυγικού οξέος, δεν είναι μικρότερη από την περιεκτικότητα σε αζύμωτα σάκχαρα, κατά περισσότερο από 2 g/L
2.b Ροζέ Ήρεμος Οίνος, Ημίξηρος ή Ημίγλυκος
Οίνοι που περιέχουν περισσότερα από 4,1 g/L έως 45 g/L αναγόντων σακχάρων

3. Ερυθρός Ήρεμος Οίνος, (Ξηρός - Ημίξηρος - Ημίγλυκος και υπερπίεση διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη από 0,5 Bar, 20°C)

3.a Ερυθρός Οίνος Ήρεμος, Ξηρός
Οίνοι που περιέχουν έως και 4 g/L αναγόντων σακχάρων ή έως 9 g/L, εφόσον η ολική οξύτητα, εκφρασμένη σε g/L τρυγικού οξέος, δεν είναι μικρότερη από την περιεκτικότητα σε αζύμωτα σάκχαρα, κατά περισσότερο από 2 g/L
3.b Ερυθρός Ήρεμος Οίνος, Ημίξηρος ή Ημίγλυκος
Οίνοι που περιέχουν περισσότερα από 4,1 g/L έως 45 g/L αναγόντων σακχάρων

4. Επιδόρπιος Οίνος (Ήρεμος , Γλυκός)

Οίνοι που περιέχουν περισσότερα από 45 g/L αναγόντων σακχάρων
4.a Οίνοι φυσικώς γλυκείς - λευκοί
4.b Οίνοι φυσικώς γλυκείς - ροζέ
4.c Οίνοι φυσικώς γλυκείς - ερυθροί
4.d Οίνοι γλυκείς φυσικοί (Οίνοι λικέρ) - λευκοί
4.e.Οίνοι γλυκείς φυσικοί (Οίνοι λικέρ) - ροζέ
4.f Οίνοι γλυκείς φυσικοί (Οίνοι λικέρ) - ερυθροί

5. Αφρώδης Οίνος (Αφρώδες - Ημιαφρώδες)

Οίνοι που παρουσιάζουν υπερπίεση διοξειδίου του άνθρακα 0,5 – 2,5 Bar στους 20°C.
5.a Ημιαφρώδεις Οίνοι λευκοί
5.b Ημιαφρώδεις Οίνοι ροζέ
5.c Ημιαφρώδεις Οίνοι ερυθροί
Οίνοι που παρουσιάζουν υπερπίεση διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη από 2,5 Bar στους 20°C.
5.d Αφρώδεις Οίνοι λευκοί
5.e Αφρώδεις Οίνοι ροζέ
5.f Αφρώδεις Οίνοι ερυθροί

6.Ρετσίνα

6.a Ρετσίνα λευκή
6.b.Ρετσίνα ροζέ

7. Αποστάγματα Αμπελοοινικής Προελεύσεως:

7.α. Αποστάγματα στεμφύλων σταφυλής (τσίπουρο ή τσικουδιά)
7.b. Αποστάγματα οίνου
7.c. Brandy
7.d Αποστάγματα σταφυλής
7.e Αποστάγματα σταφίδας
7.f Αποστάγματα οινολασπών
8. Αρωματισμένο ποτό με βάση τον Οίνο
9. Ποτό με βάση αμπελοοινικό απόσταγμα

10.Ούζο

11.Gin

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Αποτελέσματα & Βραβεία
Thessaloniki Wine & Spirits Trophy

Επικοινωνία

Πολυτεχνείου 17β, Ισόγειο με πρόσοψη επί της Ολυμπίου Διαμαντή 2
54626, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
τηλ: 2310 281617
email: info@tiwc.gr
Follow us:

glosses mobile