Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

1. Γενικές Πληροφορίες
Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.tiwc.gr στο οποίο διατίθενται προς πώληση προϊόντα (stikers) και υπηρεσίες του “Thessaloniki Wine and Spirits Trophy” μέσω της ανώνυμης εταιρίας με επωνυμία «Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος ΑΕ) (εφεξής ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Πολυτεχνείου 17β, Ισόγειο με πρόσοψη επί της Ολυμπίου Διαμαντή 2 54626, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, τηλ: 2310 281617, Α.Φ.Μ. 094526311, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, και με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, αποθήκευση-μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων που προβάλλονται στην παρούσα σελίδα καθώς η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας, διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας στο www.tiwc.gr και την πραγματοποίηση των αγορών σας.
Η πλοήγηση σας στο www.tiwc.gr καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την εταιρία μας, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξη σας για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να αποστείλετε το σχετικό e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. πριν την πλοήγηση σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει μονομερώς και οποτεδήποτε τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα από την παρούσα πλατφόρμα του www.tiwc.gr, το περιεχόμενο, την εξωτερική εμφάνιση, την σύνθεση, την δομή καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του www.tiwc.gr. Παράλληλα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα πλατφόρμα εγκαίρως για οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση στους όρους. Επίσης, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του www.tiwc.gr αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη.
2. Όροι Χρήσης
Η χρήση της πλατφόρμας www.tiwc.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μη προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών του www.tiwc.gr. Δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.tiwc.gr έχουν όλα τα άτομα άνω των 18 ετών ή όσο ορίζει ο νόμος για την κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους.
Σε περίπτωση που γίνει παράνομη χρήση της πλατφόρμας www.tiwc.gr από άτομα κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας, η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη καθώς απαγορεύει ρητά την είσοδο χρηστών που δε πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που γίνει χρήση από άτομα κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας, ευθύνη φέρουν αποκλειστικά τα ίδια και οι κηδεμόνες τους.
3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Το σύνολο της παρούσας πλατφόρμας www.tiwc.gr, φωτογραφίες και περιγραφές προϊόντων, άρθρα, γραφικά, εικόνες, κείμενα, σχέδια, εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, πάσης φύσεως σήματα, λογότυπα, η μορφή (layout) του www.tiwc.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ENOABE AE και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή ενέργεια του περιεχομένου για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ENOABE.
Ο χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο www.tiwc.gr καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκριση των χρηστών του www.tiwc.gr.
4. Προστασία Προσωπικού Απορρήτου
Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη ή χρήστη του www.tiwc.gr διαχειρίζονται και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 2472/1997 της Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Το www.tiwc.gr δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία, να διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του εγγεγραμμένου μέλους και να μη μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους νόμους που προβλέπονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο καθώς και συνεργαζόμενα τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) τα οποία συμβάλλουν αναγκαία στην εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, όπως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας και εταιρίες μεταφορών που χρησιμοποιούν απαραίτητα δεδομένα για την εκτέλεση αποθήκευσης και μεταφοράς της παραγγελίας.
Όσο είστε εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.tiwc.gr έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματα σας που απορρέουν από την κείμενη εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από την εταιρία μας μόνο όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος χρήστης του www.tiwc.gr ή για όσο χρόνο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του. Ορισμένες ιστοσελίδες του www.tiwc.gr είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν session cookies προκειμένου να διευκολύνουν την αναγνώριση και την περιήγηση σας στην πλατφόρμα του www.tiwc.gr.
Αμέσως μόλις διαγραφείτε από χρήστης του www.tiwc.gr, διαγράφονται και τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας καθώς και τα session cookies που εγκαταστάθηκαν στον Η/Υ σας. Τα στοιχεία που διατηρούνται είναι όσα ορίζονται εκ του νόμου. (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς)
Το www.tiwc.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών και επικοινωνίας μαζί σας. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του www.tiwc.gr τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/συναίνεσης από εσάς, η οποία παρέχετε με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς.
Εντούτοις, το www.tiwc.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων και δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε υλική ή μη, ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο χρήστης από την πρόσβαση του στο διαδίκτυο.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ENOABE στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Για τυχόν καταγγελίες σχετικά με την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Αρχή για την Ελλάδα, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpa.gr
5. Εγγραφή στο www.tiwc.gr
Α) Ορθή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων
Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε στο www.tiwc.gr είτε κατά την εγγραφή σας, είτε κατά την καταχώρηση παραγγελίας είναι εξαίρετα σημαντικό να είναι ορθά και επίκαιρα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής υποχρεούστε να μας ενημερώσετε σχετικά. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της εταιρίας μαζί σας για την εκτέλεση των παραγγελιών και λοιπών υποχρεώσεων απέναντί σας. Για το λόγο αυτό, πριν την καταχώρηση της παραγγελίας πρέπει να είστε απόλυτα σίγουροι για την ορθότητα τους. Σε περίπτωση που εκτελεστεί λανθασμένη παραγγελία η οποία οφείλεται σε μη έγκυρη καταχώρηση στοιχείων από εσάς, η εταιρία δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη απέναντί σας.
Στην περίπτωση όπου επιλέξετε έκδοση τιμολογίου, η εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τα φορολογικά στοιχεία που έχετε δηλώσει για την έκδοση παραστατικού.
Β) Εγγραφή στη φόρμα www.tiwc.gr
Κατά την πρώτη παραγγελία στην ENOABE, θα πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστες του www.tiwc.gr με σκοπό την διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στην ειδική φόρμα που εμφανίζεται, συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου και τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας, Username και Password.
Αμέσως μετά την εγγραφή σας στο www.tiwc.gr, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στο οποίο σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου.
6.Περιορισμός Ευθύνης
Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει, τροποποιήσει ή να αναστείλει τη λειτουργία του www.tiwc.gr εν μέρει ή εν όλο, μόνιμα ή προσωρινά, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Επίσης, η ENOABE δύναται να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθεί μέσω του www.tiwc.gr καθώς και την τιμολογιακή πολιτική, προσφορές ή εκπτώσεις που εφαρμόζει για το καθένα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Ακόμη, δύναται να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες του www.tiwc.gr οποτεδήποτε θεωρήσει ότι παραβιάζονται από εκείνον οι παρόντες όροι χρήσης της πλατφόρμας. Στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου η εταιρία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και οι συναλλαγές του www.tiwc.gr να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και να διατηρείται υψηλό το επίπεδο ασφαλείας.
Για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία του www.tiwc.gr ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στον ιστότοπο, η ENOABE δε φέρει καμία ευθύνη. Επίσης, η ENOABE λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την ασφαλή χρήση της πλατφόρμας. Εάν παρά τα τηρούμενα μέτρα εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά τον χρηστών/επισκεπτών, η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη.

1. Περιγραφή Υπηρεσίας
Το www.tiwc.gr είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, προβολής, προώθησης και πώλησης προϊόντων (stickers) και υπηρεσιών (συμμετοχής) του Διεθνή Διαγωνισμού Οίνου και Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης.
1.1. Πώς αποκτώ πρόσβαση στο www.tiwc.gr;
Στο www.tiwc.gr μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.tiwc.gr
2. Παραγγελίες Προϊόντων και Υπηρεσιών
2.1. Με ποιους τρόπους παραγγέλλω προϊόντα και υπηρεσίες από το www.tiwc.gr;
Ο βασικός τρόπος παραγγελίας επιλεγμένων προϊόντων και υπηρεσιών από το www.tiwc.gr είναι:
Μέσα από το Web Site του www.tiwc.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tiwc.gr ολόκληρο το 24ωρο, κι όλες τις ημέρες του χρόνου.
2.2. Ποια είναι η διαδικασία της παραγγελίας προϊόντων και υπηρεσιών από το website του Www.tiwc.gr;
Μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας του Www.tiwc.gr επιλέγετε τα προϊόντα (stikers) ή τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, μεταφέρεστε στη σελίδα περιγραφής του προϊόντος/υπηρεσίας και από εκεί τα προσθέτετε στο Ηλεκτρονικό Καλάθι και στη συνέχεια συνεχίζετε στην εξόφληση της παραγγελίας σας.
Για την εξόφληση της παραγγελίας σας μεταφέρεστε σε ασφαλή, πιστοποιημένη σύνδεση, όπου σας ζητείτε να ορίσετε τον τρόπο εξόφλησης.
3. Χρεώσεις Μέθοδοι Πληρωμής

3.1. Με ποιο τρόπο μπορώ να εξοφλήσω τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρήγγειλα;
Ο τρόπος εξόφλησης μιας παραγγελίας είναι:
1. Με Πιστωτική Κάρτα
2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ
3.2 Πώς διαμορφώνεται το κόστος της παραγγελίας;
Το κόστος της κάθε παραγγελίας διαμορφώνεται ανάλογα με την τιμή του κάθε προϊόντος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
4. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
4.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.1.1. Πώς πραγματοποιούνται οι αποστολές των παραγγελιών;
Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται με εταιρία ταχυμεταφορών σε όλη την Ελλάδα και χώρες της Ε.Ε. και με ΕΛΤΑ στις χώρες εκτός ΕΕ
4.1.2. Σε πόσο χρόνο θα λάβω την παραγγελία μου;
Για χερσαίες περιοχές η λήψη της παραγγελίας γίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών.
Για νησιώτικους προορισμούς καθώς και για δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.
Για παραγγελίες εξωτερικού το χρονικό διάστημα παράδοσης διαμορφώνεται ανάλογα με τη χώρα αποστολής.
4.2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4.2.1. Σε περίπτωση που λάβω διαφορετικό προϊόν, σε είδος ή/και ποσότητα, τί θα πρέπει να κάνω;
Σε περίπτωση που λάβετε προϊόν διαφορετικό κατά είδος ή ποσότητα σε σχέση με αυτά που παραγγείλατε, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση λάθους με συνοδεία όλων των απαραίτητων εγγράφων (τιμολόγιο).
Τα έξοδα επιστροφής και επαναπροώθησης τους στον πελάτη, βαρύνουν την ΕΝΟΑΒΕ Α.Ε.
4.2.2. Σε περίπτωση που λάβω ελαττωματικό προϊόν, τι θα πρέπει να κάνω;
Τα προϊόντα που έχουν επιλεγεί για το Www.tiwc.gr, έχουν ελεγχθεί προσεκτικά, από αρμόδια άτομα της ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ, με γνώμονα την παροχή μέγιστης ποιότητας στους καταναλωτές.
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν θεωρηθεί πως είναι ελαττωματικό, έχετε τη δυνατότητα επιστροφής του στην εταιρία το αργότερο επτά ημέρες μετά από την παραλαβή του προς έλεγχο και διαπίστωση του ελαττώματος. Απαραίτητη είναι η συνοδεία όλων των επίσημων εγγράφων (τιμολόγιο).
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η αντικατάσταση του προϊόντος από την εταιρία, πραγματοποιείται ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αρχική πληρωμή της εταιρίας από τον πελάτη.
Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος, επιβαρύνουν την ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ όπως και τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα μη αντικατάστασης του προϊόντος.
Στην ΕΝΟΑΒΕ, έχοντας ως στόχο πάντα τη μέγιστη ικανοποίηση του καταναλωτή, είναι σημαντικό τα προϊόντα που θα παραλάβει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5.1. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο +30 2310281617 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
5.2.Ποιες ώρες μπορώ να καλέσω;
Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Αποτελέσματα & Βραβεία
Thessaloniki Wine & Spirits Trophy

Επικοινωνία

Πολυτεχνείου 17β, Ισόγειο με πρόσοψη επί της Ολυμπίου Διαμαντή 2
54626, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
τηλ: 2310 281617
email: info@tiwc.gr
Follow us:

glosses mobile