Αποτελέσματα του 1ου Διεθνή Διαγωνισμού Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης