Αποτελέσματα του 5ου Διεθνή Διαγωνισμού Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης