Αποτελέσματα του 2ου Διεθνή Διαγωνισμού Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης