Αποτελέσματα του 4ου Διεθνή Διαγωνισμού Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης