Αποτελέσματα του 6ου Διεθνή Διαγωνισμού Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης