Αποτελέσματα του 3ου Διεθνή Διαγωνισμού Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης