• ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος
    Επίκουρος Καθηγητής / Γ Π Α Ελλάδα
Οινολόγος - Επίκουρος Καθηγητής Οινολογίας Γ.Π.Α.